MỞ THẺ TÍN DỤNG100% ONLINE10 PHÚT ĐĂNG KÝ DUYỆT TRONG 24h

By: HayVay0 comments

Đa dạng lựa chọn, tối đa lợi ích

VPBank Thẻ Tín Dụng VPBank StepUP

6%

Hoàn tiền cho mua sắm Online (thời trang, công nghệ, sách báo), Grab, Be, Goviet

2%

Hoàn tiền cho ăn uống, xem phim

0.3 %

Cho các chi tiêu còn lại

600k

Hoàn tiền tối đa 600.000VNĐ/tháng

VPBank Thẻ Tín Dụng Lady

6%

Hoàn tiền cho các giao dịch thanh toán Bảo hiểm online

2%

Hoàn tiền cho chi tiêu Giáo dục, Y tế & tại siêu thị (Lotte mart, Big C, Co.op mart, Vinmart)

0.3 %

Cho các chi tiêu còn lại

600k

Hoàn tiền tối đa 600.000VNĐ/tháng

VPBank Thẻ Tín Dụng Lady

0.3%

Hoàn tiền 0.3% khi chi tiêu từ 0 đến 15 triệu

0.5 %

Hoàn tiền 0.5% cho 30 triệu tiếp theo ( mức chi tiêu từ 15 đến 45 triệu)

0.1 %

Hoàn tiền 1% cho 15 triệu tiếp theo ( mức chi tiêu từ 45 đến dưới 60 triệu)

1000k

Hoàn tiền tối đa 1.000.000 VNĐ/ tháng trong kỳ sao kê(*)Điều kiện hoàn tiền: chi tiêu tối thiểu từ 5 triệu/ tháng

1.5 %

Hoàn tiền 1.5% cho các giao dịch tiêp theo từ mức chi tiêu 60 triệu

(*)

Điều kiện hoàn tiền: chi tiêu tối thiểu từ 5 triệu/ tháng

Related post

// 08012020 - fix thm d?u ph?y phn cch s? ti?n vay : khai bo - ticket: 1216

Leave A Comment