Chính sách Bảo mật này trình bày cách thức mà chúng tôi thu thập, sử dụng, quản lý và bảo vệ dữ liệu mà có khả năng nhận dạng bạn dựa trên chính dữ liệu đó hay kết hợp với các dữ liệu khác mà chúng tôi có thể truy cập để nhận dạng bạn (“Dữ liệu Cá nhân”). Trước khi bạn gửi bất kỳ Dữ liệu Cá nhân nào tới chúng tôi qua trang web hayvay.vn (“Trang web”) hay tiếp tục xem hoặc sử dụng trang web của chúng tôi hoặc bất kỳ dịch vụ nào mà chúng tôi cung cấp qua trang web của mình, xin hãy đọc kĩ Chính sách Bảo mật này.

I. HAYVAY+ DỮ LIỆU CỦA BẠN = SO SÁNH GIÁ CẢ

Chúng tôi tin rằng HayVay cung cấp một dịch vụ tuyệt vời nhằm giúp bạn dễ dàng tìm kiếm các sản phẩm bảo hiểm. Nhằm giúp bạn so sánh giá cả sản phẩm của các công ty dịch vụ tài chính, nhà môi giới tài chính, đại lý dịch vụ tài chính, các thể chế tài chính và/hoặc trung gian sản phẩm dịch vụ tài chính (cùng với “Nhà cung cấp dịch vụ tài chính” hoặc “Các nhà cung cấp dịch vụ tài chính”), chúng tôi cần phải thu thập và sử dụng một số Dữ liệu Cá nhân bao gồm nhưng không giới hạn ở tên, địa chỉ email và số điện thoại của bạn. Dữ liệu Cá nhân cụ thể mà bạn được yêu cầu gửi qua trang web của chúng tôi có thể thay đổi tuỳ vào sản phẩm mà bạn muốn so sánh giá cả. Dù trong trường hợp nào thì Dữ liệu Cá nhân mà bạn được yêu cầu cung cấp cũng đều cần thiết nhằm cung cấp sự so sánh giá cả mà bạn đang tìm kiếm.

Ngoài ra, trong một số trường hợp, chúng tôi buộc phải tiết lộ và chuyển tiếp một phần Dữ liệu Cá nhân của bạn cho nhà cung cấp dịch vụ tài chính mà bạn lựa chọn khi nhấn vào nút “chọn” trên trang web của chúng tôi (“Nhà cung cấp dịch vụ tài chính được chọn”) hoặc của đại diện (tiếp thị) của nhà cung cấp dịch vụ tài chính được chọn, và nhà cung cấp dịch vụ tài chính được chọn có thể liên hệ với bạn nhằm mục đích xử lý sản phẩm hoặc dịch vụ một cách dễ dàng.

II. TIỆN LỢI LÀ ĐIỀU TIÊN QUYẾT

. Chúng tôi cố gắng để việc sử dụng trang web và các dịch vụ của HayVay đơn giản và tiện lợi nhất có thể. Để cải thiện trải nghiệm người dùng với trang web của mình, chúng tôi có thể sẽ thu thập một số thông tin có thể cấu thành Dữ liệu Cá nhân của bạn như loại sản phẩm bảo hiểm mà bạn đang tìm kiếm và cách bạn dùng để tìm kiếm các sản phẩm bảo hiểm. Những thông tin này có thể được chúng tôi sử dụng nhằm thiết kế và quản lý trang web của mình hướng tới bạn và hiển thị những quảng cáo mà bạn có thể sẽ quan tâm.

Bạn có thể lựa chọn tạo một tài khoản với HayVay qua trang web của chúng tôi hoặc qua tài khoản Facebook của bạn. Nếu bạn tạo một tài khoản với chúng tôi, các thông sau sẽ được thu thập: tên của bạn, địa chỉ email và những thông tin khác mà bạn đồng ý cung cấp cho chúng tôi tại thời điểm bạn tạo tài khoản hoặc sau đó. Nếu bạn tạo một tài khoản với chúng tôi qua tài khoản Facebook, ngoài những thông tin trên, chúng tôi sẽ thu thập thông tin trong trang cá nhân được công khai bao gồm nhưng không giới hạn ở tên, ảnh đại diện, độ tuổi, giới tính ngôn ngữ tài khoản và quốc gia của bạn. Để giúp bạn dễ dàng lặp lại các thao tác tìm kiếm và so sánh mong muốn, chúng tôi sẽ thu thập lịch sử tìm kiếm của bạn và Dữ liệu Cá nhân mà bạn cung cấp cho chúng tôi để tạo trích dẫn.

Nếu bạn chỉ thực hiện tìm kiếm tức thời và yêu cầu so sánh giá cả tức thời qua trang web của chúng tôi mà không tạo tài khoản, chúng tôi sẽ thu thập địa chỉ IP của bạn, thời gian truy cập trang web của chúng tôi, thiết bị của bạn, khoảng thời gian bạn ghé thăm trang web của chúng tôi và theo dõi việc sử dụng trang web của chúng tôi nhằm đo lường và cải thiện trải nghiệm người dùng trên trang web của chúng tôi. Chúng tôi cũng có thể sẽ thu thập một số thông tin kĩ thuật từ việc duyệt xem của bạn nhằm ngăn chặn hoặc khắc phục các vấn đề với phần mềm của chúng tôi.

III. SỰ CHẤP THUẬN LÀ CỐT YẾU

Việc sử dụng trang web và các dịch vụ của chúng tôi hoàn toàn là tự nguyện nhưng nếu bạn quyết định ghé thăm, truy cập, sử dụng hoặc có được bất kỳ nội dung hay dữ liệu nào từ trang web của chúng tôi hoặc khi bạn có được hay sử dụng bất kỳ dịch vụ nào do chúng tôi cung cấp qua trang web của mình thì bạn:

a. hiển nhiên đã chấp thuận rằng chúng tôi sẽ thu thập và sử dụng Dữ liệu Cá nhân của bạn cho những mục đích đã được trình bày trong Chính sách Bảo mật này; và
b. cho phép chúng tôi tiết lộ và chuyển tiếp Dữ liệu Cá nhân của bạn tới nhà cung cấp dịch vụ tài chính được chọn hoặc đại diện (tiếp thị) của họ, như được trình bày trong Chính sách Bảo mật này.

IV. ĐÂY VẪN LÀ DỮ LIỆU CỦA BẠN

Chúng tôi sẽ không bán Dữ liệu Cá nhân của bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào. Tuy nhiên, cũng có một số trường hợp chúng tôi buộc phải chia sẻ Dữ liệu Cá nhân của bạn với một số nhà cung cấp, đại lý, nhà cung cấp dịch vụ tài chính hoặc đại diện (tiếp thị) của họ, hoặc nhà cung cấp dịch vụ hiện đang hỗ trợ chúng tôi vận hành công việc hoặc được chúng tôi sử dụng để tối ưu hoá, kiểm soát hoặc nghiên cứu cách dùng, hiệu quả và hoạt động của trang web của chúng tôi cũng như các dịch vụ mà chúng tôi cung cấp qua trang web của mình.

V. QUẢN LÝ DỮ LIỆU CỦA BẠN

Bởi đó là Dữ liệu Cá nhân của bạn nên hiển nhiên bạn có quyền kiểm soát những gì xảy ra với dữ liệu này. Bạn có những quyền lợi và quyền hạn sau:

a. Bạn có quyền rút lại chấp thuận của mình đối với việc sử dụng hoặc tiết lộ Dữ liệu Cá nhân của bạn bằng cách liên hệ với chúng tôi;

b. Bạn có quyền truy cập Dữ liệu Cá nhân mà chúng tôi nắm giữ và bạn có thể yêu cầu chúng tôi giải thích về cách thức mà Dữ liệu Cá nhân của bạn được sử dụng hoặc tiết lộ bằng cách liên hệ với chúng tôi;

c. Bạn có quyền cập nhật, điều chỉnh và sửa đổi Dữ liệu Cá nhân của mình bằng trang “Tài khoản của tôi” hoặc liên hệ với chúng tôi tại [email protected]

VI. BẢO VỆ LÀ THEN CHỐT

Chúng tôi bảo vệ Dữ liệu Cá nhân của bạn tránh khỏi bị người khác truy cập nghiêm trọng khi chưa được ủy quyền. Chúng tôi sẽ thực hiện các thiết lập bảo mật phù hợp để ngăn chặn việc truy cập, sử dụng, xử lý, xoá bỏ, đánh mất, tiết lộ hoặc sao chép Dữ liệu Cá nhân của bạn một cách ngẫu nhiên hoặc khi chưa được uỷ quyền.

Các bên mà chúng tôi có thể sẽ chia sẻ Dữ liệu các nhân của bạn có thể nằm trong hoặc ngoài phạm vi lãnh thổ Việt Nam và Dữ liệu Cá nhân của bạn có thể được chuyển ra ngoài phạm vi lãnh thổ Việt Nam. Chúng tôi cũng có thể lưu trữ dữ liệu của bạn bên ngoài phạm vi lãnh thổ Việt Nam, tại Singapore hoặc các quốc gia khác. Một trong số các quốc gia này có thể sẽ không có các đạo luật về bảo vệ dữ liệu. Điều đó có nghĩa là Dữ liệu Cá nhân của bạn có thể sẽ không được bảo vệ ở cấp độ ngang bằng hoặc tương đương như ở Việt Nam. Trong trường hợp đó, chúng tôi vẫn sẽ thực hiện các biện pháp phù hợp để đảm bảo rằng Dữ liệu Cá nhân của bạn được lưu trữ và xử lý một cách an toàn và tuân thủ Chính sách Bảo mật này.

CHÍNH SÁCH COOKIE

I. COOKIES CỦA HAYVAY

Trang web của chúng tôi chính là hoạt động kinh doanh của chúng tôi và chúng tôi sử dụng tất cả các loại công cụ để vận hành trang web này hiệu quả và tối ưu nhất có thể. Một trong những cách để chúng tôi có thể thực hiện được việc đó là sử dụng cookie khi bạn truy cập trang web của chúng tôi. Cookie là một tệp dữ liệu nhỏ được lưu trữ trên máy tính hoặc thiết bị di động của bạn (” Cookie” hoặc “Các cookie”). Chúng tôi sử dụng nhiều loại cookie cho các mục đích khác nhau:

a. Cookie kĩ thuật: đây là những cookie cần thiết để giúp cung cấp dịch vụ của chúng tôi tới bạn, khiến trang web của chúng tôi hoạt động chính xác và nhằm quản lý tài khoản của bạn và việc đăng nhập qua các nền hệ thống truyền thông xã hội.

b. Cookie chức năng: nhằm giúp bạn tiết kiệm thời gian khi ghé thăm trang web của chúng tôi vào lần tới. Chúng tôi sẽ nhận ra trình duyệt và ghi nhớ các tùy chọn của bạn như dữ liệu được cung cấp cho việc tìm kiếm sản phẩm, thông tin đăng nhập tài khoản của bạn, ngôn ngữ, phiên bản trang web mà bạn sử dụng và tất cả các tùy chọn khác.

c. Cookie phân tích, hướng đối tượng và theo dõi: được sử dụng để theo dõi hoạt động của khách truy cập trang web của chúng tôi và cho phép chúng tôi cải thiện cách thức mà trang web hoạt động, chẳng hạn như bằng việc bảo đảm rằng các khách truy cập trang web có thể dễ dàng tìm được nội dung họ cần và rằng chúng tôi có thể tiếp tục cung cấp cho họ nội dung liên quan. Chúng tôi cũng sử dụng những cookie này để nắm được tuỳ chọn trực tuyến của bạn cho các mục đích quảng cáo trên mạng. Điều này cho phép chúng tôi hiển thị cho bạn những đề xuất phù hợp dựa trên các hoạt động trực tuyến của bạn.

II. LỰA CHỌN COOKIE HOẶC KHÔNG COOKIE

Trong phạm vi Dữ liệu Cá nhân của bạn đang được thu thập bởi các cookie của chúng tôi, bạn có thể chọn vô hiệu hóa việc sử dụng các cookie này trong cài đặt trình duyệt của bạn khi truy cập trang web của chúng tôi. Xin hãy chú ý rằng việc vô hiệu hóa các cookie này có thể khiến trang web của chúng tôi bị thiếu sót chức năng và/ hoặc trì hoãn hoặc ảnh hưởng tới cách trang web của chúng tôi vận hành và/ hoặc giới hạn (một phần) việc sử dụng trang web.

III. CHÚNG TÔI MUỐN GIỮ LIÊN HỆ

Nếu bạn tạo tài khoản với chúng tôi, đăng ký qua Facebook, hoặc nếu bạn không tạo tài khoản nhưng có gửi địa chỉ email, chúng tôi có thể gửi cho bạn: các cập nhật thông tin tài khoản và các thông báo khác từ trang web cần thiết cho việc cung cấp dịch vụ của chúng tôi tới bạn. Nếu bạn muốn nhận được thêm tin tức từ chúng tôi, bạn có thể lựa chọn nhận thêm thông tin thông qua cài đặt tài khoản của bạn trên trang web của chúng tôi. Các thông tin này bao gồm các tin nhắn và nội dung chúng tôi cho rằng bạn quan tâm, bao gồm mà không giới hạn ở các quảng cáo hướng đối tượng và tin nhắn tiếp thị từ chúng tôi, nhưng chúng tôi chỉ có thể gửi những thông tin này khi có sự chấp thuận của bạn. Trong bất kỳ trường hợp nào, ngay khi bạn không còn muốn nhận thêm các thư này, bạn có thể lựa chọn hủy bỏ đăng ký theo dõi từ danh sách gửi thư của chúng tôi bằng cách làm theo các hướng dẫn trong email mà bạn nhận được hoặc qua cài đặt tài khoản.