I. ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN KHI SỬ DỤNG HAYVAY

Đây có lẽ không phải là điều bạn thích nhưng xin bạn hãy đọc kỹ những Điều khoản và Điều kiện này, bao gồm Chính sách Bảo mật và Chính sách Cookie (gọi chung là “Điều khoản và Điều kiện”). Tại sao? Vì khi ghé thăm, truy cập hay thu về bất kỳ nội dung hoặc dữ liệu từ trang web của chúng tôi tại địa chỉ hayvay.vn (sau đây được gọi là “Trang web” hoặc “HayVay”) hoặc khi có được hoặc sử dụng bất kì dịch vụ được cung cấp thông qua Trang web của chúng tôi, nghĩa là bạn đã đồng ý bị ràng buộc bởi những Điều khoản và Điều kiện này. Điều khoản và Điều kiện được áp dụng dù bạn truy cập Trang web của chúng tôi qua máy tính, một thiết bị duy động hay bất kỳ thiết bị nào khác.

Bằng việc đồng ý bị ràng buộc bởi những Điều khoản và Điều kiện này, bạn đã đồng ý tham gia một thỏa thuận ràng buộc pháp lý với: HayVay Ltd. và những người thừa kế hợp pháp của công ty. Nếu chúng tôi đề cập đến “chúng tôi” hoặc “của chúng tôi” trong những Điều khoản và Điều kiện này, thì có nghĩa chúng tôi đang nói đến HayVay Ltd. Trang web và những dịch vụ chúng tôi cung cấp qua Trang web đã được mang đến cho bạn sau khi đã cân nhắc việc bạn cung cấp thông tin cho chúng tôi hoặc/và việc bạn sử dụng Trang web và các dịch vụ được cung cấp thông qua Trang web của chúng tôi.

Nếu bạn không hài lòng với Điều khoản và Điều kiện này và không muốn chấp nhận tất cả điều khoản trong Điều khoản và Điều kiện, chúng tôi rất tiếc phải nói lời tạm biệt với bạn ở đây và đề nghị bạn ngưng sử dụng Trang web của chúng tôi ngay lập tức.

II. CHÚNG TÔI LUÔN THÔNG BÁO KHI CÓ BẤT KÌ SỬA ĐỔI NÀO

Có thể chúng tôi sẽ cần sửa đổi những Điều khoản và Điều kiện này vào bất kì lúc nào. Trước khi sửa đổi Trang web, chúng tôi sẽ thông báo đến bạn. Chúng tôi sẽ làm việc đó bằng cách đăng một thông báo trên Trang web của chúng tôi ít nhất mười bốn (14) ngày trước khi những thay đổi có hiệu lực và được thi hành. Bạn sẽ bị ràng buộc bởi Điều khoản và Điều kiện sửa đổi nếu bạn (tiếp tục) ghé thăm, truy cập hoặc sử dụng Trang web của chúng tôi hoặc có được hay sử dụng bất kì dịch vụ được cung cấp thông qua Trang web của chúng tôi sau khoảng thời gian thông báo mười bốn (14) ngày kể trên kết thúc.

Một lần nữa, nếu bạn không hài lòng với Điều khoản và Điều kiện sửa đổi của chúng tôi và bạn không muốn chấp nhận tất cả điều khoản trong Điều khoản và Điều kiện sửa đổi, chúng tôi đề nghị bạn ngưng sử dụng Trang web của chúng tôi ngay lập tức.

III. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÁCH HOẠT ĐỘNG CỦA HAYVAY

Chúng tôi là một trang web so sánh giá cả – lợi ích, chuyên so sánh giá cả của nhiều dịch vụ tài chính phổ biến và các sản phẩm ngân hàng khác nhau ở Việt Nam được cung cấp dành cho khách hàng ở Việt Nam. Chúng tôi phối hợp với nhiều công ty dịch vụ tài chính, các công ty môi giới dịch vụ tài chính, các cơ quan dịch vụ tài chính, các tổ chức tài chính và/hoặc các bên trung gian về các sản phẩm dịch vụ tài chính khác (gọi chung là “Nhà cung cấp dịch vụ tài chính” hoặc Các nhà cung cấp dịch vụ tài chính”) ở Việt Nam. Họ cung cấp cho chúng tôi chi tiết về sản phẩm, giá cả và bất kì dữ liệu nào khác có liên quan để lập ra thông tin so sánh giữa giá cả và các lợi ích của sản phẩm. Chúng tôi không giả vờ so sánh, hoặc không đảm bảo so sánh giá cả của tất cả các Nhà cung cấp dịch vụ tài chính đang hoạt động tại Việt Nam. Rất có thể có những công ty dịch vụ tài chính hoặc các bên trung gian dịch vụ tài chính không liên kết với chúng tôi, vì vậy chúng tôi không thể đưa họ vào danh sách so sánh và bạn sẽ không thể tìm thấy sản phẩm của họ trên Trang web của chúng tôi.

Sau khi bạn nhập một số Dữ liệu Cá nhân cụ thể (như được định nghĩa trong Chính sách Bảo mật của chúng tôi) và dữ liệu liên quan khác, Trang web của chúng tôi sẽ tạo lập so sánh giá cả – lợi ích cho sản phẩm dịch vụ tài chính mà bạn lựa chọn. Trang web của chúng tôi sẽ hiển thị một danh sách Các nhà cung cấp dịch vụ tài chính có cung cấp sản phẩm dịch vụ tài chính mà bạn đã chọn với khung giá cả tương ứng cùng với một nút “chọn” để bạn nhấn vào ở mỗi sản phẩm hiển thị.Nếu bạn nhấn nút “chọn” một Nhà cung cấp dịch vụ tài chính nhất định, bạn sẽ được điều hướng đến trang web của Nhà cung cấp dịch vụ tài chính đó và một số Dữ liệu Cá nhân (như được nêu rõ trong Chính sách Bảo mật) nhất định sẽ được tiết lộ và gửi đến Nhà cung cấp dịch vụ tài chính đã chọn. Sau khi bạn đã được điều hướng đến trang web của Nhà cung cấp dịch vụ tài chính, công việc của chúng tôi đã hoàn thành. Chúng tôi không tham gia vào bất kì cuộc thảo luận hay thương thảo nào giữa bạn và Nhà cung cấp dịch vụ tài chính, hoặc trong việc bố trí hay mua bất kì sản phẩm hoặc dịch vụ nào.

IV. PHƯƠNG THỨC LIÊN KẾT GIỮA HAYVAY VÀ CÁC NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ TÀI CHÍNH

Chúng tôi tạo ra lợi nhuận chủ yếu từ phí thu từ các Nhà cung cấp dịch vụ tài chính sau mỗi lần có một người truy cập được điều hướng đến trang web của họ.

Chúng tôi không sở hữu hoặc kiểm soát bất kỳ Nhà cung cấp dịch vụ tài chính, sản phẩm hoặc dịch vụ của Các nhà cung cấp dịch vụ tài chính trên trang web của họ, cũng như không sở hữu, kiểm soát hoặc điều hành trang web của các Nhà cung cấp dịch vụ tài chính. Chúng tôi cung cấp đường dẫn đến trang web của Các nhà cung cấp dịch vụ tài chính chỉ để bạn tham khảo cũng như tạo sự thuận tiện cho bạn, và chúng tôi không nhận bất kì trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý nào liên quan đến những trang web đó hoặc đối với bất kì mất mát hoặc tổn hại có thể phát sinh do bạn sử dụng các trang web đó. Trang web của Các nhà cung cấp dịch vụ tài chính rất có thể có những điều khoản và điều kiện cũng như chính sách bảo mật của riêng họ và bạn nên tham khảo những nội dung đó trước khi sử dụng trang web của Nhà cung cấp dịch vụ tài chính có liên quan. Mọi sự tham gia hoặc giao dịch mà bạn thực hiện với Nhà cung cấp dịch vụ tài chính đều thuộc phạm vi trách nhiệm của bạn và bạn phải tự chịu hoàn toàn rủi ro.

Những thông tin hiển thị trên Trang web của chúng tôi có liên quan đến các Nhà cung cấp dịch vụ tài chính, sản phẩm và dịch vụ của họ cũng như (kết quả của) phép so sánh giữa giá cả, lợi ích, dặm bay hoặc khoản hoàn tiền được tạo ra (gọi là “Nội dung So sánh”) đều dựa vào thông tin và dữ liệu chúng tôi nhận được từ Nhà cung cấp dịch vụ tài chính và thông tin bạn cung cấp thông qua Trang web của chúng tôi. Vì lý do đó, chúng tôi không chịu bất kì trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý nào về tính chính xác, hoàn thiện hoặc đúng đắn của Nội dung So sánh, cũng như không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý cho bất kì lỗi, sai sót hoặc thiếu sót nào về mặt này.

Như đã nói, chúng tôi là một trang web so sánh giá cả – lợi ích, và hỗ trợ so sánh những sản phẩm dịch vụ tài chính phổ biến của những Nhà cung cấp dịch vụ tài chính liên kết với chúng tôi. Chúng tôi không phải là một công ty cung cấp các dịch vụ tài chính hoặc trung gian về các dịch vụ tài chính. Vì vậy, những nội dung hiển thị trên Trang web của chúng tôi, bao gồm nhưng không giới hạn ở Nội dung So sánh, đều không gợi ý, ám chỉ, thiết lập hay cấu thành một sự thừa nhận, chấp thuận, giới thiệu hoặc lời khuyên liên quan đến Nhà cung cấp dịch vụ tài chính hoặc các sản phẩm hay dịch vụ của họ dưới mọi hình thức, bao gồm nhưng không giới hạn ở chất lượng hoặc tính phù hợp của sản phẩm hoặc dịch vụ cho việc sử dụng (cá nhân) của bạn. Nội dung So sánh (hay bấy kì phần nào trong đó) sẽ không được coi hoặc hiểu là lời đề nghị hoặc khuyến khích mua bất kì sản phẩm hoặc dịch vụ nào từ Nhà cung cấp dịch vụ tài chính hoặc bất kì bên thứ ba nào khác về vấn đề đó.

Nếu cuối cùng bạn quyết định mua một sản phẩm hoặc dịch vụ từ một Nhà cung cấp dịch vụ tài chính, bạn sẽ tham gia vào một thỏa thuận với Nhà cung cấp dịch vụ tài chính đó, chứ không phải với chúng tôi. Vì vậy, chúng tôi không chịu bất kì trách nhiệm hay nghĩa vụ pháp lý nào đối với việc mua sản phẩm dịch vụ của bạn, đối với tính thích hợp hoặc chất lượng của sản phẩm hay các dịch vụ hoặc của thỏa thuận mà bạn kí kết với Nhà cung cấp dịch vụ tài chính.

V. TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI DÙNG

Bạn đồng ý chịu trách nhiệm những điều sau đây:

a. Bạn sẽ chỉ sử dụng Trang web của chúng tôi nếu bạn đã đủ 18 tuổi trở trên, và chỉ dùng với mục đích cá nhân, phi thương mại;
b. Nếu bạn tạo một tài khoản thông qua Trang web của chúng tôi hoặc thông qua tài khoản Facebook hoặc nếu (trong trường hợp khác) gửi bất kì Dữ liệu Cá nhân (như được định nghĩa trong Chính sách Bảo mật của chúng tôi) hoặc những dữ liệu khác cho chúng tôi, bạn phải đảm bảo những dữ liệu cung cấp là đúng đắn, có tính hiện thời, chính xác và hoàn thiện;

c. Bạn có trách nhiệm luôn cập nhật và đảm bảo tính chính xác cho Dữ liệu Cá nhân của mình;
d. Bạn có trách nhiệm bảo vệ tính bảo mật cho tài khoản của mình (tên người dùng và mật khẩu), bạn sẽ không chia sẻ thông tin tài khoản với bất kì người nào khác và sẽ báo cho chúng tôi biết nếu bạn nghi ngờ bất kì hoạt động trái phép nào trên tài khoản của mình;

e. Bạn sẽ không sử dụng Trang web hoặc các dịch vụ của chúng tôi cho bất kì mục đích trái luật hoặc phi pháp nào;
f. Bạn sẽ không vi phạm bất kì biện pháp công nghệ nào được đưa ra trên Trang web của chúng tôi hoặc bỏ qua, tránh né, loại bỏ, vô hiệu hóa, tháo gỡ, giải mã hoặc làm suy yếu bất kỳ biện pháp nào được chúng tôi thiết đặt hoặc sử dụng để ngăn chặn hoặc hạn chế quyền truy cập vào (các phần trong) Trang web của chúng tôi, IP Trang web (như được định nghĩa từ đây trong khoản 14 của Điều khoản và Điều kiện) hoặc truy cập vào các nội dung;

g. Bạn sẽ không tạo đường dẫn từ bất kì trang web nào dẫn đến Trang web của chúng tôi;
h. Bạn sẽ không sử dụng bất kì phần mềm, công cụ hoặc thiết bị nào để (cố) can thiệp vào Trang web hoặc hoạt động hợp thức của Trang web của chúng tôi;

i. Bạn có trách nhiệm kiểm tra và đảm bảo tính thích hợp, hữu ích, chất lượng, tính đầy đủ và sẵn có của sản phẩm hoặc dịch vụ của Nhà cung cấp dịch vụ tài chính hiển thị trên Trang web của chúng tôi để phục vụ mục đích sử dụng của cá nhân bạn, hoặc nếu thấy cần thiết hoặc nếu muốn, bạn nên tìm kiếm và nhận lời khuyên từ chuyên gia về sản phẩm trước khi đưa ra bất kì quyết định mua nào.

VI. DỮ LIỆU CÁ NHÂN, BẢO MẬT VÀ COOKIE

Chúng tôi chú trọng việc bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn và chúng tôi đưa ra thêm thông tin và chi tiết trong Chính sách Bảo mật và Chính sách Cookie của chúng tôi. Chính sách Bảo mật và Chính sách Cookie của chúng tôi là một phần không thể thiếu trong Điều khoản và Điều kiện này.

WEBSITE NÀY LÀ CỦA CHÚNG TÔI (NGOÀI RA, MỘT SỐ NỘI DUNG THUỘC VỀ CÁC NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ TÀI CHÍNH)

Trang web của chúng tôi chứa khá nhiều dữ liệu được bảo vệ bởi luật và quy định về sở hữu trí tuệ. Cụ thể, chúng tôi là chủ sở hữu của Trang web và tất cả những dữ liệu và nội dung hiển thị trên Trang web bao gồm nhưng không giới hạn ở những hình ảnh về chú gấu của chúng tôi, tất cả những hình ảnh, văn bản, kí hiệu, biểu tượng, thiết kế, thương hiệu, hình ảnh đồ họa, các tập tin và bản quyền, ngoại trừ những dữ liệu trên Trang web của chúng tôi mà thuộc sở hữu hoặc được cấp phép cho các Nhà cung cấp dịch vụ tài chính hoặc các bên thứ ba có liên quan khác mà chúng tôi làm việc cùng (được gọi chung là “IP Trang web”) và nội dung do bạn hoặc người dùng khác đăng trên Trang web của chúng tôi. Tất cả các quyền đó đều được bảo lưu.

Trừ những trường hợp được phép sử dụng Trang web và các dịch vụ của chúng tôi cho mục đích cá nhân tuân theo Điều khoản và Điều Kiện, bạn không được sử dụng, sao chép, chuyển giao, tạo liên kết sâu, tạo siêu liên kết, dùng công cụ sao chép nội dung (scrape), tải về, trưng bày, nhân bản, bán, trao đổi, tiếp thị, sử dụng, khai thác, xuất bản, phân phối, phát sóng hoặc tái tạo IP Trang web hoặc bất kì phần nào trong đó, trừ khi bạn đã có được sự chấp thuận bằng văn bản trước từ phía chúng tôi, từ Nhà cung cấp dịch vụ tài chính có liên quan, hoặc các bên thứ ba có liên quan khác mà chúng tôi làm việc cùng, tùy theo trường hợp nào áp dụng. Bạn có thể liên hệ với chúng tôi tại địa chỉ [email protected]

VIII. KHƯỚC TỪ TRÁCH NHIỆM ĐẠI DIỆN VÀ BẢO HÀNH

Trang web của chúng tôi, Nội dung So sánh và những dịch vụ được chúng tôi cung cấp thông qua Trang web được cung cấp dựa trên cơ sở “nguyên trạng” và “như sẵn có”. Mặc dù chúng tôi sẽ sử dụng các biện pháp hợp lý để đảm bảo tính chính xác cho nội dung trên Trang web của chúng tôi bao gồm nhưng không giới hạn ở Nội dung So sánh, chúng tôi không thực hiện hoặc đưa ra bất kì sự đại diện, bảo đảm hoặc bảo lãnh rõ ràng hay ngụ ý ở bất cứ loại nào liên quan đến Trang web của chúng tôi, Nội dung So sánh, các dịch vụ được cung cấp thông qua Trang web của chúng tôi hoặc (nội dung của) các trang web của Các nhà cung cấp dịch vụ tài chính mà bạn có thể được chuyển hướng đến bao gồm nhưng không giới hạn ở bất kì sự đại diện, bảo hành hoặc bảo lãnh nào về tiêu đề, tính không vi phạm, tính phù hợp, tính đúng đắn, tính hữu dụng, tính chính xác, tính đầy đủ, tính kịp thời, tính bảo mật, tính hiện thời, chất lượng hoặc tính phù hợp cho một mục đích cụ thể bao gồm nhưng không giới hạn ở mục đích sử dụng cá nhân của riêng bạn.

Hơn nữa, chúng tôi không thực hiện hoặc đưa ra bất kì sự đại diện, bảo đảm hoặc bảo lãnh rõ ràng hay ngụ ý nào về việc không bị gián đoạn, gặp lỗi, khiếm khuyết, virus hoặc tính kịp thời và an toàn khi bạn truy cập hoặc sử dụng Trang web của chúng tôi, Nội dung So sánh, các dịch vụ được chúng tôi cung cấp thông qua Trang web hoặc (nội dung của) các trang web của Các nhà cung cấp dịch vụ tài chính.

IX. GIỚI HẠN NGHĨA VỤ PHÁP LÝ

Chúng tôi, cùng với các giám đốc, cán bộ, thành viên, nhân viên, đại diện và các chi nhánh của chúng tôi, đều không chịu bất kì và toàn bộ nghĩa vụ pháp lý đối với mọi tổn thất hoặc thiệt hại theo bất kì thể loại nào dù phát sinh từ hợp đồng, sai lầm cá nhân, trách nhiệm bồi thường nghiêm ngặt hoặc liên quan đến việc chuyển hướng bạn đến trang web của Các nhà cung cấp dịch vụ tài chính và liên quan đến những tương tác và giao dịch sau đó giữa bạn với Các nhà cung cấp dịch vụ tài chính.

Chúng tôi, cùng với các giám đốc, cán bộ, thành viên, nhân viên, đại diện và các chi nhánh của chúng tôi, không chịu bất kì và tất cả nghĩa vụ pháp lý nào đối với bất kì tổn thất hoặc thiệt hại theo bất kì thể loại nào dù phát sinh từ hợp đồng, sai lầm cá nhân, trách nhiệm bồi thường nghiêm ngặt hoặc liên quan đến việc mua, hoặc dự kiến mua một sản phẩm hoặc dịch vụ từ một Nhà cung cấp dịch vụ tài chính hoặc trách nhiệm đối với việc sử dụng hoặc phụ thuộc vào bất kì Nội dung So sánh nào.

Chúng tôi, cùng với các giám đốc, cán bộ, thành viên, nhân viên, đại diện và các chi nhánh của chúng tôi, không chịu bất kì và tất cả nghĩa vụ pháp lý nào đối với mọi tổn thất hoặc thiệt hại phát sinh từ hoặc liên quan đến:

a. bất kì loại virus hoặc tài sản gây hại khác có thể lây nhiễm máy tính, chương trình hoặc hệ thống máy tính của bạn hoặc những tài liệu độc quyền khác mà bạn gặp phải do ghé thăm hay truy cập Trang web của chúng tôi, Nội dung So sánh hoặc sử dụng các dịch vụ được cung cấp thông qua Trang web của chúng tôi, hoặc (nội dung của) trang web của Các nhà cung cấp dịch vụ tài chính mà bạn có thể được chuyển hướng đến; hoặc

b. những sự kiện bất khả kháng ngoài tầm kiểm soát hợp lý của chúng tôi bao gồm nhưng không giới hạn ở bùng nổ chiến tranh, đình công và các trường hợp bất khả kháng.

Trong mọi trường hợp và tình huống, chúng tôi đều không chịu trách nhiệm đối với bất kì tổn thất nào về lợi nhuận hay tiết kiệm dự kiến hoặc đối với bất kì thiệt hại gián tiếp, đặc biệt, mang tính trừng phạt, ngẫu nhiên hoặc là hậu quả của bất kì thể loại nào bao gồm nhưng không giới hạn ở việc dù là phát sinh từ hợp đồng, sai lầm cá nhân, trách nhiệm bồi thường nghiêm ngặt hoặc có liên quan đến (việc sử dụng) Trang web của chúng tôi, Nội dung So sánh, các dịch vụ được cung cấp thông qua Trang web của chúng tôi hoặc (nội dung của) trang web của Các nhà cung cấp dịch vụ tài chính mà bạn có thể được chuyển hướng đến.

Trong mọi trường hợp, trách nhiệm pháp lý tổng hợp của chúng tôi đối với bất kì tổn thất hoặc thiệt hại dù phát sinh từ hợp đồng, sai lầm cá nhân, trách nhiệm bồi thường nghiêm ngặt hoặc liên quan đến (việc sử dụng) Trang web của chúng tôi, Nội dung So sánh, các dịch vụ được cung cấp thông qua Trang web của chúng tôi hoặc (nội dung của) trang web của các Nhà cung cấp dịch vụ tài chính mà bạn có thể được chuyển hướng đến, được giới hạn ở mức 1 triệu đồng.

Tất cả các trường hợp loại trừ và giới hạn trách nhiệm trong Điều khoản và Điều Kiện đều theo mức tối đa được luật pháp cho phép.

X. BỒI THƯỜNG

Bạn đồng ý không hủy ngang việc bồi thường và không để chúng tôi bị chịu tổn hại đối với và trước bất kì khiếu nại, trách nhiệm, tổn thất, thiệt hại và chi phí (bao gồm nhưng không giới hạn ở chi phí pháp lý hợp lý) phát sinh từ hoặc liên quan đến (i) việc sử dụng và/hoặc lạm dụng Trang web của chúng tôi; (ii) vi phạm một trong các điều khoản của Điều khoản và Điều Kiện; (iii) vi phạm bất kì quyền sở hữu trí tuệ bao gồm nhưng không giới hạn ở IP Trang web; hoặc (iv) bất kì khiếu nại nào từ bên thứ ba chống lại chúng tôi phát sinh từ hoặc liên quan đến các sự kiện được đề cập ở mục (i), (ii) hoặc (iii) bên trên, chỉ trừ khi những khiếu nại, trách nhiệm, tổn thất, thiệt hại hay chi phí liên quan trực tiếp đến các hành vi hay thiếu sót của chúng tôi.

XI. NHỮNG ĐIỀU KHOẢN CẦN GHI NHỚ KHÁC

Chúng tôi có quyền chấm dứt, đình chỉ hoặc ngừng việc sử dụng và truy cập của bạn vào Trang web của chúng tôi và chúng tôi có quyền hủy bỏ tài khoản của bạn tại mọi thời điểm mà không cần báo trước và không cần phải cung cấp bất kì lý do nào.

Nếu chúng tôi không thể thực hiện hoặc thực thi các quyền của chúng tôi trong Điều khoản và Điều kiện này, điều này sẽ không được coi hay không được hiểu là chúng tôi từ bỏ quyền đó; chúng tôi sẽ vẫn có quyền thực hiện hoặc thực thi các quyền này trong tương lai tại bất kì thời điểm nào.

Trong trường hợp bất kì điều khoản nào của Điều khoản và Điều kiện này không thể thực hiện được, không có hiệu lực, không có giá trị, không thể áp dụng hoặc không hợp lệ trong bất cứ quyền hạn pháp lý nào, điều khoản đó sẽ được thay thế bởi một điều khoản có hiệu lực và có thể thi thi hành gần giống nhất với (mục đích của) điều khoản ban đầu và tất cả các điều khoản khác của Điều khoản và Điều kiện sẽ vẫn có đầy đủ hiệu lực thi hành.

Điều khoản và Điều kiện này tạo thành toàn bộ thỏa thuận giữa bạn và chúng tôi và sẽ thay thế cho bất kì và tất cả các thỏa thuận bằng lời nói hoặc bằng văn bản nào trước đây có liên quan đến Trang web của chúng tôi hoặc việc sử dụng các dịch vụ được cung cấp thông qua Trang web của chúng tôi.

XII. LUẬT PHÁP VÀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

Chúng tôi không thích tranh cãi, nhưng trong trường hợp không may chúng tôi bị rơi vào tình huống tranh chấp, xin lưu ý rằng Điều khoản và Điều kiện này sẽ chỉ bị chi phối bởi luật pháp của Việt Nam và chúng ta (cả bạn và chúng tôi) phải gửi mọi vụ việc tranh chấp hoặc khiếu nại lên thẩm quyền độc quyền của các tòa án Việt Nam.